Zarządzanie środowiskiem

Firma Berrang stosuje system zarządzania środowiskowego i wyznaczyła sobie cel, aby utrzymywać wynikające z aktywności gospodarczej obciążenia środowiska w miarę możliwości na jak najniższym poziomie, by nieustannie rozwijać efektywność środowiskową.

Zdefiniowaliśmy kontekst naszej organizacji oraz zainteresowanych stron, jak również wynikające z niego wymogi co do rodzaju i złożoności naszego systemu zarządzania środowiskowego. Na ich podstawie jesteśmy w stanie określić możliwe do zweryfikowania i przejrzyste cele.

Kierownictwo angażuje się w efektywne wspieranie kadr kierowniczych i pracowników przedsiębiorstwa wnoszących wkład w skuteczność systemu zarządzania środowiskowego.

Wiążące zobowiązania
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przestrzegania istniejących ustaw i zarządzeń, uzgodnionych wymagań zainteresowanych stron i podjętych z własnej inicjatywy zobowiązań, a ponadto do wnoszenia dobrowolnego wkładu na rzecz ochrony środowiska.

Oszczędny sposób obchodzenia się z zasobami
Naszym celem jest stosowanie wszelkiego rodzaju energii w możliwie jak najbardziej efektywny sposób. Łączymy ze sobą ekologię z ekonomicznością poprzez oszczędne użytkowanie zasobów. Przebiegi procesów zakładowych należy zorganizować tak, aby generowały jak najmniejsze ilości substancji resztkowych, odpadów i ścieków.

Ekologiczne działanie
Ekonomiczność nie stoi u nas w sprzeczności z ekologią. W ramach możliwości technicznych i z zachowaniem ekonomicznego rozsądku, stosujemy innowacyjne i przyjazne dla środowiska technologie.

Świadomość pracowników
Wspieramy świadomość naszych pracowników na wszystkich płaszczyznach w drodze szkoleń i dokształcania.

Informacje zainteresowanych stron
Regularnie informujemy naszych pracowników o podjętych przez nas środkach ochrony środowiska, a także o naszych aktualnych celach środowiskowych i wynikach, udostępniając je do dyspozycji zainteresowanym stronom.

Ochrona środowiska
Unikanie obciążeń środowiskowych u źródła ma dla nas priorytet nad wtórnym usuwaniem szkód. Aby zapobiegać emisjom wskutek wypadków, systematycznie podejmujemy niezbędne środki zaradcze.

Produkty przyjazne dla środowiska
Wspólnie z naszymi partnerami handlowymi zwracamy uwagę na to, aby produkcja, użytkowanie i utylizacja naszych produktów były w miarę możliwości realizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Naszym celem jest współpraca z dostawcami działającymi zgodnie z naszymi zasadami.

Osoba kontaktowa

Kerstin Gräber Kerstin Gräber

Kontakt