Logistyka

Na obszarze logistyki na pierwszym planie jest elastyczność i wielostronność. Dla każdego klienta opracowujemy indywidualne, najlepsze i dokładnie dopasowane rozwiązanie.

Komponenty naszej logistyki

  • Indywidualna koncepcja dla każdego z naszych klientów.
  • Opieka nad klientami przez filię na miejscu.
  • Opieka ze strony bezpośrednio przyporządkowanych pracowników logistyki, którzy są znani naszym klientom osobiście.
  • Wydajne rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany danych.
  • Kompletne informacje uzyskiwane na naszym portalu online.
  • Stosowanie własnej floty pojazdów.
  • Serwis 24/7 na potrzeby sytuacji awaryjnych.
  • Konsekwentna kontrola na przyjściu i wyjściu towarów.
  • Realizacja w podziale na partie.

System Kanban

W ramach ścisłego dialogu z klientem już w latach 80 opracowano perfekcyjny system Kanban. Mimo zoptymalizowanych zasobów części są dostępne w 100 procentach. Dostawy są sterowane na podstawie faktycznego stopnia wykorzystania. Dzięki temu unika się niepotrzebnych inwestycji kapitału i redukuje do minimum nakłady rozliczeniowe. Dzięki dostawom klienci oszczędzają koszty na transporcie w obrębie zakładu. Wynika to z tego, że dostawy są dostarczane „bezpośrednio do taśmy”. Za wymianę pustych pojemników odpowiada Berrang w razie potrzeby także kilka razy dziennie. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w toku codziennej produkcji i odciążamy ich w punktach wymagających nakładu pracy i kapitału.

Koncepcja Kitting

Dzięki precyzyjnej koncepcji Kitting wdrażamy zestawienia części dopasowane do zapotrzebowania i składanych zleceń. Różne małe elementy, które są stosowane razem w ramach komponentu, optymalizujemy w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Dostarczamy następnie wszystkie małe elementy danego komponentu w skrzynce montażowej dla każdej jednostki osobno. I tak wszystkie niezbędne części są zebrane pod kątem procedury montażu lub przyjęcia do eksploatacji w sposób kompaktowy i przejrzysty. Dostawy mogą odbywać się w takim przypadku w ramach tradycyjnego systemu Kanban.

Zarządzanie zleceniami w naszej firmie.

Uzupełniamy nasze świadczenia logistyczne dzięki konsekwentnemu i bezpiecznemu zarządzaniu zleceniami jako bazą naszego zarządzania zamówieniami. W zakresie elektronicznej formy zamówień i wymiany danych nasze świadczenia sięgają od indywidualnie kształtowanych katalogów dla klienta w zakresie zamówień aż do automatyzacji realizacji rozrachunków i płatności. Naszym celem jest standaryzacja możliwie licznych procedur i ich automatyzacja. Dzięki temu osiągamy duże oszczędności w przypadku naszych klientów. Dzięki naszemu portalowi partnerskiemu klienci siedem dni w tygodniu przez całą dobę mają dostęp do wszystkich informacji w zakresie realizacji zlecenia.