Medycyna

Czy to przyrząd do pomiaru zawartości cukru we krwi, urządzenie w oftalmologii (leczenie oka) czy mikroskopia operacyjna- wszędzie sięga się do tradycyjnej jakości firmy Berrang. Od działania urządzeń zależy życie i zdrowie pacjentów. Przy tym wspieramy klientów nie tylko dzięki produkcji bez zarzutów, ale także logistycznemu serwisowi jak np. dzięki naszej flocie obsługującej dokładny montaż wg listy sztuk w przypadku komponentów. W szczególności zaopatrzenie w sprawdzone komponenty zamiast części pojedynczych we właściwym momencie dostawy redukuje tworzenie kapitału i oszczędza miejsce składowania.

Wielka skrzynka