Maszyny rolnicze

Przemysł maszyn rolniczych podlega dużej sezonowości i wahaniom. Rolnicy zamawiają maszyny z reguły krótko przed żniwami i muszą mieć je dostępne krótko przed żniwami. Z tego względu niektórzy producenci przygotowują je tylko od listopada do czerwca. Dodatkowo rolnicy względnie usługodawcy w zakresie żniw inwestują często także po tłustych latach, to znaczy w przypadku, gdy dochód był duży. To duże wyzwanie w zakresie elastyczności łańcucha dostaw - zarówno średnioterminowo, jak również w przypadku seryjnego zapotrzebowania i potrzeb w zakresie części zamiennych. Czerpiemy tutaj z naszego wieloletniego doświadczenia, a klienci mogą na nas polegać.

Sukces tkwi w szczególe

Think global – act local