Jakość

Co obejmuje pojęcie jakości? Zgodnie z ISO jakość oznacza całość właściwości i cech produktu. To zaś odnosi się do przydatności do spełnienia wyznaczonych lub zakładanych wymogów. Także Duden charakteryzuje jakość jako wielkość określaną fizykalnie. Uważamy jednak te definicje za niewystarczające, ponieważ nie uwzględnia się tutaj istotnych czynników.

Jakość nie jest zapewniania tylko na etapie samego produktu. Poza produktem postrzegać należy także wszystkie procesy, usługi oraz czynności doradcze, które są z nim związane i kształtowane oraz realizowane przez pracowników. W toku łączenia produktu oraz towarzyszących procesów dążymy do tego, aby osiągnąć maksymalną korzyść dla naszych partnerów handlowych.

Całkowita orientacja jakościowa rozpoczyna się już na etapie kształtowania procesów i procedur. Łączy się z tym wdrażanie i intensywny Controlling. Także w przypadku kształcenia i kształcenia ustawicznego naszych pracowników takie nastawienie odgrywa centralną rolę.

Wynikiem naszej kultury przedsiębiorstwa jest całościowa filozofia jakościowa, która spełnia najwyższe wymagania i musi być postrzegana jako całość.