Technika i rozwój

Pozostałe procesy

Oprócz klasycznych elementów mocujących, takich jak śruby i nakrętki dostarczamy szereg innych elementów. Począwszy od prostych elementów elektrycznych, takich tulejki końcowe do żył kabli przez smarownice, nity, zawleczki sprężyste, zawleczki z pierścieniami, połączenia szybkie i obejmy do zespołów spawanych.