Technika i rozwój

Technologia powierzchniowa

Systemy powierzchniowe muszą dzisiaj spełniać różne wymagania: muszą chronić przed zużyciem i korozją, poprawiać przewodność elektryczną lub jej zapobiegać, kleić, hamować lub izolować, ale również spełniać funkcje dekoracyjne. Często wiele z tych wymagań musi być spełnione w jednym produkcie. Łączymy te cechy i nadzorujemy procesy w danym łańcuchu dostaw.