Technika i rozwój

Obróbka skrawaniem

Procesy skrawania i wyrównawcze obejmują gwintowanie, tarcie, kruszenie, toczenie, frezowanie, wiercenie, docieranie, wygładzanie, honowanie, opróżnianie i szlifowanie. Dzięki tej metodzie z jednej strony możliwe jest osiągnięcie złożonych figur o formach i kątach z węższymi tolerancjami niż w przypadku bezwiórowych procesów formowania. Jednocześnie koszty narzędzi i przezbrojenia są znacznie niższe. Dlatego też metody te są opłacalne także przy produkcji niewielkich ilości.

Z technicznego punktu widzenia należy jednak wziąć poprawkę na to, iż w przeciwieństwie do formowania na zimno lub na gorąco dochodzi do zniszczenia układu włókien materiału wyjściowego. Należy uwzględnić to w przypadku części podlegającym znacznym obciążeniom, takich jak elementy łączące.

Nasi technicy z przyjemnością będą wsparciem dla Państwa.