Technika i rozwój

Obróbka plastyczna na ciepło

O obróbce plastycznej na ciepło mówimy w przypadku wszystkich tych procesów przekształcania materiału, które odbywają się w temperaturze powyżej temperatury rekrystalizacji metalu. Przebiegające podczas formowania utwardzanie cofane jest przez procesy regeneracyjne i zmiękczania, które odbywają się w trakcie przekształcania oraz po nim. Można dzięki temu osiągnąć bardzo wysoki stopień odkształcenia, przy czym tolerancje wymiarowe i jakości powierzchni są gorsze, niż w przypadku obróbki plastycznej na zimno. Z tego powodu w wielu przypadkach dołącza się jeszcze proces skrawania (toczenie).

Metoda ta stosowana jest w szczególności przy elementach mocujących o średnicy od 20 mm.