Technika i rozwój

Obróbka plastyczna na zimno

Obróbka plastyczna na zimno lub wytłaczanie na zimno należy do rodziny bezwiórowego procesu formowania. Chodzi tutaj o kucie matrycowe, podczas którego na drodze jednostopniowego lub wielostopniowego procesu produkcyjnego sporządzane są zarówno bryły drążone, jak i pełne. Metoda ta polega na tym, że podczas takiego procesu znajdujący się pod wysokim ciśnieniem materiał upłynnia się. Przy tym surowiec ten jest wciskany przez stempel do nadającego mu formę otworu narzędzia - matrycy.

Podczas takiego procesu zasadniczo możliwa jest produkcja np. śrub o średnicy gwintu do 48 mm.

Dzięki tej metodzie uzyskiwane są wysoka dokładność wymiarowa i jakość powierzchni elementu. Należy zauważyć jednak, że materiały tolerują tylko niektóre warunki obróbki plastycznej. Jeżeli wymagane są znaczne przekształcenia materiału lub materiał dopuszcza tylko niewielkie zmiany kształtu, to należy przewidzieć, względnie włączyć obróbkę cieplną lub obróbkę skrawaniem. Niemniej jednak możliwe jest, aby w procesie wytłaczania na zimno wytwarzać bardzo złożone części.

Zaletą tego procesu jest fakt, że po pierwsze, w przeciwieństwie do procesów skrawania (toczenie, frezowanie, itp.) następuje wyraźnie mniejsze zużycie materiału, a po drugie - wysokoś zrzutu, tj. możliwe jest wytwarzanie do 1000 części na minutę. Jednocześnie metoda ta skutkuje stosunkowo wysokimi kosztami narzędzi i kosztami przezbrojenia.

Nasi technicy chętnie doradzą podczas projektowania części oraz wyboru optymalnego procesu produkcyjnego.